درباره دکتر هومن تیموری مکرم

پزشک و دانش آموخته طب سنتی چینی

دکتر هومن تیموری مکرم

دکتر هومن تیموری مکرم پزشک هستند و نیز دانش آموخته طب سنتی چینی و یا به عبارتی طب سوزنی از دانشگاهBUCM کشور چین می باشند.ایشان بیش از بیست سال سابقه کار درمانی دارند.و در حال حاضر در مشهد مقدس مشغول به خدمت می باشند.

در ضمن دانش پژوهی و همکاری تحقیقاتی ایشان با دانشگاه BUCM همچنان ادامه دارد.

گروه مطالعاتی دکتر هومن تیموری مکرم در سال ۱۳۹۷  و به منظور ارتقاء شاخصهای سلامتی جسمانی و روحی و روانی جامعه شکل گرفت.هدف این گروه ارائه محصولات آموزشی و انگیزشی و نیز تحقیق بر روشهای هر چه بهتر و دل انگیز تر نمودن سفر زندگی است.